SUPPORT US. Covid-19 has significantly affected our fundraising. Please help!
登录注册
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe Elements书籍及杂志
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral Museums矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Mineral Photography

Uranium Mine No. 21 (Shaft No. 21), Dubno, Příbram District, Central Bohemian Region, Czech Republici
Regional Level Types
Uranium Mine No. 21 (Shaft No. 21)Mine
DubnoMunicipality
Příbram DistrictDistrict
Central Bohemian RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Latitude & Longitude (WGS84):
49° 40' 52'' North , 14° 3' 6'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Locality type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
PlacePopulationDistance
Háje242 (2018)1.0km
Dubno232 (2018)1.6km
Dubenec268 (2018)2.5km
Příbram35,251 (2018)3.1km
Občov101 (2018)3.7km


A uranium-silver mine, closed late in 1989.

Select Mineral List Type

Standard Detailed Gallery Strunz Dana Chemical Elements

Commodity List

This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.


Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

43 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Acanthite
Formula: Ag2S
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Allargentum
Formula: (Ag1-xSbx)
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
'Andorite'
Formula: AgPbSb3S6
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Antimony
Formula: Sb
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Argentojarosite
Formula: AgFe3+3(SO4)2(OH)6
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Arsenic
Formula: As
Reference: Ondruš, P. & Hyršl, J. (1989): New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1989, 521-533.; Josef Vajdak, Pequa Rare Minerals, based on data from Czech geol. Survey, Prague.
Arsenolite
Formula: As2O3
Reference: Ondruš, P. & Hyršl, J. (1989): New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1989, 521-533.
Calcite
Formula: CaCO3
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Dolomite
Formula: CaMg(CO3)2
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Dyscrasite
Formula: Ag3Sb
Reference: [Lapis 1995, 12, p.13-24]
'Freibergite Subgroup'
Formula: ([Ag6]4+,((Cu,Ag)4 C2+2)Sb4S12S0-1
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Freieslebenite
Formula: AgPbSbS3
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Galena
Formula: PbS
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Goethite
Formula: α-Fe3+O(OH)
Reference: C.Auer (2015)
Greenockite
Formula: CdS
Reference: C.Auer (2016)
Guérinite
Formula: Ca5(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O
Reference: Minerál 5/1995; Ondruš, P. & Hyršl, J. (1989): New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1989, 521-533.
Huemulite
Formula: Na4Mg(V10O28) · 24H2O
Reference: Lapis 7-8/2003
Laumontite
Formula: CaAl2Si4O12 · 4H2O
Reference: C.Auer (2016)
'Limonite'
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Löllingite
Formula: FeAs2
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Mcnearite
Formula: NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
Reference: Ondruš, P. & Hyršl, J. (1989): New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1989, 521-533.
Metarossite
Formula: Ca(V2O6) · 2H2O
Reference: Minerál 5/1995
Miargyrite
Formula: AgSbS2
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Montroseite
Formula: (V3+,Fe3+)O(OH)
Reference: Lapis 7-8/2003
Pascoite
Formula: Ca3(V10O28) · 17H2O
Reference: Lapis 7-8/2003
Pharmacolite
Formula: Ca(HAsO4) · 2H2O
Reference: Ondruš, P. & Hyršl, J. (1989): New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1989, 521-533.
Picropharmacolite
Formula: Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
Reference: Ondruš, P. & Hyršl, J. (1989): New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1989, 521-533.
Pyrargyrite
Formula: Ag3SbS3
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Pyrostilpnite
Formula: Ag3SbS3
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Pyrrhotite
Formula: Fe1-xS
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Quartz
Formula: SiO2
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Safflorite
Formula: (Co,Ni,Fe)As2
Reference: Rob Lavinsky photograph
Schröckingerite
Formula: NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Semseyite
Formula: Pb9Sb8S21
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Siderite
Formula: FeCO3
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Silver
Formula: Ag
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Sphalerite
Formula: ZnS
Reference: Josef Vajdak, Pequa Rare Minerals, based on data from Czech geol. Survey, Prague.
Stephanite
Formula: Ag5SbS4
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.
Sternbergite
Formula: AgFe2S3
Reference: C.Auer (2016)
Stibarsen
Formula: AsSb
Reference: Ondruš, P., & Hyršl, J. (1989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1989, 521-533.
Stibnite
Formula: Sb2S3
Reference: Škácha, P., Sejkora, J., Knížek, F., Slepička, V., Litochleb, J., Jebava, I. (2012) Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 230-254. ISSN 1211-0329.
Tyuyamunite
Formula: Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
Reference: C.Auer (2016)
Uraninite
Formula: UO2
Reference: Josef Vajdak, Pequa Rare Minerals
Uraninite var. Pitchblende
Formula: UO2
Reference: Marek Patus collection.
Xanthoconite
Formula: Ag3AsS3
Reference: Sejkora, J., Litochleb, J., Knížek, F., Škácha, P.: Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 107-113.

Gallery:

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Antimony1.CA.05Sb
Arsenic1.CA.05As
Silver1.AA.05Ag
Stibarsen1.CA.05AsSb
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Acanthite2.BA.35Ag2S
Allargentum2.AA.30(Ag1-xSbx)
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Dyscrasite2.AA.35Ag3Sb
'Freibergite Subgroup'2.GB.05([Ag6]4+,((Cu,Ag)4 C2+2)Sb4S12S0-1
Freieslebenite2.JB.15AgPbSbS3
Galena2.CD.10PbS
Greenockite2.CB.45CdS
Löllingite2.EB.15aFeAs2
Miargyrite2.HA.10AgSbS2
Pyrargyrite2.GA.05Ag3SbS3
Pyrite2.EB.05aFeS2
Pyrostilpnite2.GA.10Ag3SbS3
Pyrrhotite2.CC.10Fe1-xS
Safflorite2.EB.15a(Co,Ni,Fe)As2
Semseyite2.HC.10dPb9Sb8S21
Sphalerite2.CB.05aZnS
Stephanite2.GB.10Ag5SbS4
Sternbergite2.CB.65AgFe2S3
Stibnite2.DB.05Sb2S3
Xanthoconite2.GA.10Ag3AsS3
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Arsenolite4.CB.50As2O3
Goethite4.00.α-Fe3+O(OH)
Huemulite4.HG.10Na4Mg(V10O28) · 24H2O
Metarossite4.HD.10Ca(V2O6) · 2H2O
Montroseite4.FD.10(V3+,Fe3+)O(OH)
Pascoite4.HC.05Ca3(V10O28) · 17H2O
Quartz4.DA.05SiO2
Tyuyamunite4.HB.25Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
Uraninite4.DL.05UO2
var. Pitchblende4.DL.05UO2
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Calcite5.AB.05CaCO3
Dolomite5.AB.10CaMg(CO3)2
Schröckingerite5.EG.05NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Siderite5.AB.05FeCO3
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Argentojarosite7.BC.10AgFe3+3(SO4)2(OH)6
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Guérinite8.CJ.75Ca5(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O
Mcnearite8.CJ.55NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
Pharmacolite8.CJ.50Ca(HAsO4) · 2H2O
Picropharmacolite8.CH.15Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
Group 9 - Silicates
Laumontite9.GB.10CaAl2Si4O12 · 4H2O
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Andorite'-AgPbSb3S6
'Limonite'-

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Metals, other than the Platinum Group
Silver1.1.1.2Ag
Semi-metals and non-metals
Antimony1.3.1.2Sb
Arsenic1.3.1.1As
Stibarsen1.3.1.3AsSb
Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 3:1
Allargentum2.2.1.2(Ag1-xSbx)
Dyscrasite2.2.1.1Ag3Sb
AmBnXp, with (m+n):p = 2:1
Acanthite2.4.1.1Ag2S
AmXp, with m:p = 1:1
Galena2.8.1.1PbS
Greenockite2.8.7.2CdS
Pyrrhotite2.8.10.1Fe1-xS
Sphalerite2.8.2.1ZnS
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1
Chalcopyrite2.9.1.1CuFeS2
Sternbergite2.9.12.1AgFe2S3
AmBnXp, with (m+n):p = 2:3
Stibnite2.11.2.1Sb2S3
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Löllingite2.12.2.9FeAs2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Safflorite2.12.2.11(Co,Ni,Fe)As2
Group 3 - SULFOSALTS
ø = 4
Stephanite3.2.4.1Ag5SbS4
3 <ø < 4
'Freibergite Subgroup'3.3.6.3([Ag6]4+,((Cu,Ag)4 C2+2)Sb4S12S0-1
ø = 3
Freieslebenite3.4.6.2AgPbSbS3
Pyrargyrite3.4.1.2Ag3SbS3
Pyrostilpnite3.4.2.2Ag3SbS3
Xanthoconite3.4.2.1Ag3AsS3
2 < ø < 2.49
Semseyite3.6.20.4Pb9Sb8S21
ø = 2
Miargyrite3.7.3.2AgSbS2
Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X3
Arsenolite4.3.9.1As2O3
Group 5 - OXIDES CONTAINING URANIUM OR THORIUM
AXO2·xH2O
Uraninite5.1.1.1UO2
Group 6 - HYDROXIDES AND OXIDES CONTAINING HYDROXYL
XO(OH)
Goethite6.1.1.2α-Fe3+O(OH)
Montroseite6.1.1.4(V3+,Fe3+)O(OH)
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Siderite14.1.1.3FeCO3
AB(XO3)2
Dolomite14.2.1.1CaMg(CO3)2
Group 17 - COMPOUND CARBONATES
Miscellaneous
Schröckingerite17.1.5.1NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Group 30 - ANHYDROUS SULFATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)2(XO4)Zq
Argentojarosite30.2.5.5AgFe3+3(SO4)2(OH)6
Group 39 - HYDRATED ACID PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
A[HXO4]·xH2O
Pharmacolite39.1.1.2Ca(HAsO4) · 2H2O
(AB)5[HXO4]2[XO4]2.xH2O
Guérinite39.2.2.2Ca5(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O
Picropharmacolite39.2.4.1Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
Miscellaneous
Mcnearite39.3.7.1NaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
Group 40 - HYDRATED NORMAL PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
AB2(XO4)2·xH2O, containing (UO2)2+
Tyuyamunite40.2a.26.1Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
Group 47 - VANADIUM OXYSALTS
Normal Anhydrous Vanadium Oxysalts
Metarossite47.1.1.2Ca(V2O6) · 2H2O
Anhydrous Vanadium Oxysalts Containing Hydroxyl or Halogen
Huemulite47.2.3.1Na4Mg(V10O28) · 24H2O
Pascoite47.2.1.1Ca3(V10O28) · 17H2O
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Group 77 - TECTOSILICATES Zeolites
Zeolite group - True zeolites
Laumontite77.1.1.4CaAl2Si4O12 · 4H2O
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
'Andorite'-AgPbSb3S6
'Limonite'-
Uraninite
var. Pitchblende
-UO2

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H PascoiteCa3(V10O28) · 17H2O
H HuemuliteNa4Mg(V10O28) · 24H2O
H Montroseite(V3+,Fe3+)O(OH)
H MetarossiteCa(V2O6) · 2H2O
H GuériniteCa5(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O
H SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
H ArgentojarositeAgFe33+(SO4)2(OH)6
H PharmacoliteCa(HAsO4) · 2H2O
H McneariteNaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
H PicropharmacoliteCa4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
H Goethiteα-Fe3+O(OH)
H LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
H TyuyamuniteCa(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
CCarbon
C CalciteCaCO3
C SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
C SideriteFeCO3
C DolomiteCaMg(CO3)2
OOxygen
O UraniniteUO2
O PascoiteCa3(V10O28) · 17H2O
O CalciteCaCO3
O HuemuliteNa4Mg(V10O28) · 24H2O
O Montroseite(V3+,Fe3+)O(OH)
O MetarossiteCa(V2O6) · 2H2O
O GuériniteCa5(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O
O SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
O ArgentojarositeAgFe33+(SO4)2(OH)6
O SideriteFeCO3
O DolomiteCaMg(CO3)2
O QuartzSiO2
O ArsenoliteAs2O3
O PharmacoliteCa(HAsO4) · 2H2O
O McneariteNaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
O PicropharmacoliteCa4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
O Goethiteα-Fe3+O(OH)
O LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
O TyuyamuniteCa(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
O Uraninite var. PitchblendeUO2
FFluorine
F SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
NaSodium
Na HuemuliteNa4Mg(V10O28) · 24H2O
Na SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Na McneariteNaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
MgMagnesium
Mg HuemuliteNa4Mg(V10O28) · 24H2O
Mg DolomiteCaMg(CO3)2
Mg PicropharmacoliteCa4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
AlAluminium
Al LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
SiSilicon
Si QuartzSiO2
Si LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
SSulfur
S SphaleriteZnS
S SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
S PyrargyriteAg3SbS3
S PyrostilpniteAg3SbS3
S AcanthiteAg2S
S ArgentojarositeAgFe33+(SO4)2(OH)6
S PyriteFeS2
S ChalcopyriteCuFeS2
S StephaniteAg5SbS4
S XanthoconiteAg3AsS3
S AndoriteAgPbSb3S6
S StibniteSb2S3
S Freibergite Subgroup([Ag6]4+,((Cu,Ag)4 C22+)Sb4S12S0-1
S FreieslebeniteAgPbSbS3
S GalenaPbS
S MiargyriteAgSbS2
S SemseyitePb9Sb8S21
S PyrrhotiteFe1-xS
S SternbergiteAgFe2S3
S GreenockiteCdS
CaCalcium
Ca PascoiteCa3(V10O28) · 17H2O
Ca CalciteCaCO3
Ca MetarossiteCa(V2O6) · 2H2O
Ca GuériniteCa5(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O
Ca SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Ca DolomiteCaMg(CO3)2
Ca PharmacoliteCa(HAsO4) · 2H2O
Ca McneariteNaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
Ca PicropharmacoliteCa4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
Ca LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
Ca TyuyamuniteCa(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
VVanadium
V PascoiteCa3(V10O28) · 17H2O
V HuemuliteNa4Mg(V10O28) · 24H2O
V Montroseite(V3+,Fe3+)O(OH)
V MetarossiteCa(V2O6) · 2H2O
V TyuyamuniteCa(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
FeIron
Fe Safflorite(Co,Ni,Fe)As2
Fe Montroseite(V3+,Fe3+)O(OH)
Fe ArgentojarositeAgFe33+(SO4)2(OH)6
Fe PyriteFeS2
Fe ChalcopyriteCuFeS2
Fe LöllingiteFeAs2
Fe SideriteFeCO3
Fe PyrrhotiteFe1-xS
Fe Goethiteα-Fe3+O(OH)
Fe SternbergiteAgFe2S3
CoCobalt
Co Safflorite(Co,Ni,Fe)As2
NiNickel
Ni Safflorite(Co,Ni,Fe)As2
CuCopper
Cu ChalcopyriteCuFeS2
Cu Freibergite Subgroup([Ag6]4+,((Cu,Ag)4 C22+)Sb4S12S0-1
ZnZinc
Zn SphaleriteZnS
AsArsenic
As StibarsenAsSb
As Safflorite(Co,Ni,Fe)As2
As ArsenicAs
As GuériniteCa5(AsO4)2(HAsO4)2 · 9H2O
As XanthoconiteAg3AsS3
As LöllingiteFeAs2
As ArsenoliteAs2O3
As PharmacoliteCa(HAsO4) · 2H2O
As McneariteNaCa5(AsO4)(HAsO4)4 · 4H2O
As PicropharmacoliteCa4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O
AgSilver
Ag DyscrasiteAg3Sb
Ag SilverAg
Ag PyrargyriteAg3SbS3
Ag PyrostilpniteAg3SbS3
Ag AcanthiteAg2S
Ag ArgentojarositeAgFe33+(SO4)2(OH)6
Ag StephaniteAg5SbS4
Ag XanthoconiteAg3AsS3
Ag Allargentum(Ag1-xSbx)
Ag AndoriteAgPbSb3S6
Ag Freibergite Subgroup([Ag6]4+,((Cu,Ag)4 C22+)Sb4S12S0-1
Ag FreieslebeniteAgPbSbS3
Ag MiargyriteAgSbS2
Ag SternbergiteAgFe2S3
CdCadmium
Cd GreenockiteCdS
SbAntimony
Sb DyscrasiteAg3Sb
Sb StibarsenAsSb
Sb PyrargyriteAg3SbS3
Sb PyrostilpniteAg3SbS3
Sb StephaniteAg5SbS4
Sb Allargentum(Ag1-xSbx)
Sb AndoriteAgPbSb3S6
Sb AntimonySb
Sb StibniteSb2S3
Sb Freibergite Subgroup([Ag6]4+,((Cu,Ag)4 C22+)Sb4S12S0-1
Sb FreieslebeniteAgPbSbS3
Sb MiargyriteAgSbS2
Sb SemseyitePb9Sb8S21
PbLead
Pb AndoriteAgPbSb3S6
Pb FreieslebeniteAgPbSbS3
Pb GalenaPbS
Pb SemseyitePb9Sb8S21
UUranium
U UraniniteUO2
U SchröckingeriteNaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
U TyuyamuniteCa(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O
U Uraninite var. PitchblendeUO2

References

Sort by

Year (asc) Year (desc) Author (A-Z) Author (Z-A)
Ondruš, P., Hyršl, J. (1989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Universitatis Carolinae, Geologica: 521-533.

Localities in this Region

  • Central Bohemian Region
    • Příbram District
      • Dubno

Other Regions, Features and Areas containing this locality

Czech Republic
Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent

This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
 
矿物 and/or 产地  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2021年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2021.5.17 04:03:45 Page generated: 2021.4.16 22:07:29
Go to top of page